O firmie
 

EFmed Sp. z o.o. jest dystrybutorem wysokospecjalistycznego sprz?tu medycznego. Firma posiada wieloletnie do?wiadczenie na polskim rynku medycznym, dzia?aj?c od 1990 r.

Nasi do?wiadczeni i wykwalifikowani przedstawiciele pozostaj? stale do dyspozycji Klientów na terenie ca?ej Polski.

Do sprzedawanych przez nas produktów oferujemy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Prowadzimy dystrybucj? produktów medycznych wielu znanych producentów, m.in. w zakresie kardiologii interwencyjnej, zabiegów endowaskularnych, diagnostyki laboratoryjnej, endoskopii, transfuzjologii i okulistyki.

Jeste?my zainteresowani sta?ym poszerzaniem naszej oferty asortymentowej wychodz?c naprzeciw zapotrzebowaniom naszych klientów.

Wspó?pracujemy z wieloma producentami i dostawcami sprz?tu medycznego, dzi?ki czemu jeste?my w stanie zrealizowa? nawet najbardziej zaawansowane projekty wyposa?enia acówek medycznych. Siedziba firmy znajduje si? z Gdańsku.

Nasi partnerzy